Rakas päiväkirja, lauantaina keskustalainen pääministeri Matti Vanhanen kommentoi Oikeutta Eläimille -järjestön tiedotusvälineille lähettämien pätkien aiheuttamaa kohua siten, että suomalaiset ovat vieraantuneet nykymaatalouden todellisuudesta. Kommentti on hyvin mielenkiintoinen juuri siksi, että Vanhanen on oikeassa. Suomalaisilla on romantisoitu – pitäisikö sanoa kieroutunut – käsitys nykymaataloudesta, mitä ilmentää jo se, että Suomessa pääministeri voi olla (entisestä) agraaripuolueesta. Toinen mielenkiintoinen asia on se, että Vanhanen ei edes pyri kieltämään nykymaatalouden todellisuutta, mikä modernien kaupunkilaisten silmissä näyttää sadistiselta eläinrääkkäykseltä. Kolmanneksi kommentti herättää kysymyksen, mitä keskustalainen pääministeri Vanhanen aikoo tehdä vieraantumisen estämiseksi? Pitäisikö kuvia kuolleista tai kärsivistä eläimistä lähettää useimminkin televisiosta, ettei kansa vieraantuisi todellisuudesta aivan kokonaan?

Joidenkin mielestä Oikeutta Eläimille -järjestön tempaus on vuosikymmenen merkittävin poliittinen teko kansalaisjärjestörintamalla. En allekirjoittaisi noin jyrkkää tuomiota, mutta myönnän kyseessä olevan huomattavasta keskustelun haltuunotosta. Kuka olisi uskonut kyseisen tempauksen onnistuvan noin hyvin siitä huolimatta, että eläinoikeusasiat ovat yksi aikamme keskeinen poliittinen kysymys? Ne liittyvät biovallan paradigmaan: ihmisen, koneen ja eläimen merkitysten yhteensulautumisesta nyky-yhteiskunnassa teknologian kehittyessä; oman identiteetin, kuvitellun yksilöllisyyden, luominen ja ilmaiseminen ruokailutottumuksilla ja ”eettisillä valinnoilla” kuuluu samaan vallankäytön paradigmaan kuin vaikkapa itsensä paljastaminen julkisella nettipäiväkirjalla. Mielestäni tämä selittää miksi Oikeutta Eläimille -järjestö on onnistunut niin hyvin ja miksi keskustalainen pääministeri Matti Vanhanen vaikutta niin vanhanaikaiselta. Vanhanen ja hänen neuvonantajansa, toisin kuin Oikeutta Eläimille -järjestön aktiivit, eivät ymmärrä postmodernia politiikan luonnetta. Vanhanen on itse vieraantunut nyky-yhteiskunnasta.

Mainokset